Melhus Legesenter
Utviklet av
Visma Unique AS
Nyheter

05.02.2013 - Nye regler legeattest førerkort etter 75 år.
Fra 19.januar 2013 er det slutt på "liten legeattest" før 75 år.
Ønsker du fortsette kjøringen etter fylte 75 år, må du innhente ny helseattest hos fastlege.
Etter besøket hos legen må du heretter levere helseattesten på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner som utsteder et NYTT FØRERKORT.

Helseattest hos fastlege kr. 450,-
Gebyr for førerkortet er kr. 240,- + kr. 65,- for bilde hos Statens vegvesen sine trafikkstasjoner.

Overgangsregler:
Har du den 19. januar 2013 "liten" legeattest som er gyldig, kan du bruke ditt gamle førerkort inntil legeattestens utløpsdato.

Tunge førerkortklasser (lastebil og buss) etter fylte 70 år:
For å kjøre tungbil etter fylte 70 år, må du få nytt førerkort etter å ha vist vanlig helseattest til en trafikkstasjon. Dette gjelder følgende førerkortklasser:
* Minibuss
* Buss
* Lett lastebil
* Lastebil

Du  får da fornyet gyldigheten for førerklassen(e) med ett år, og du må gjenta samme prosessen hvert år så lenge du ønsker å kunne kjøre tungbil uavbrutt.
Lar du være å fornye de tunge klassene i førerkortet ditt, kan du fortsatt bruke førerkortet i de lette klassene inntil selve kortet utløper. Utløpsdato for selve kortet står på framsiden i felt 4 b.< Tilbake